• Wyniki IX Konkursu Recytatorskiego "Poetycka podróż z Agnieszką Osiecką i Wisławą Szymborską"

     • IX Powiatowy Konkurs Recytatorski.

      Poetycka podróż z Agnieszką Osiecką i Wisławą Szymborską

      on- line

      Gronowo 2021

       

      W konkursie wzięło udział 27 recytatorów z 11 szkół podstawowych  oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Jury zdecydowało o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

       

      Grand Prix

      Danuta Florkiewicz

      Zespół Szkól, CKU w Gronowie

       

      Kategoria: szkoła podstawowa

      I miejsce  ex aequo:

       Marcelina Mazur

       Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie

       

      Noemi Rykała

      Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Brzozówce

       

      II miejsce ex aequo

       

       Wiktoria Koc

      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie

       

      Jan Mytlewski

      Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą

       

      III miejsce ex aequo

       

      Konstancja Kornetowska

      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

       

      Michalina Piskorska

      Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowogrodzie

      Wyróżnienie

      Adam Wyrzykowski

      Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem

       

      Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

       

      Wyróżnienie

      Zuzanna Mytlewska

                  Liceum Ogólnokształcące nr III  im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu

       

      Koordynator konkursu                                                         Przewodnicząca Jury

      Beata Musiała                                                                         Emilia Betlejewska

                                                                                                        Reżyser i scenarzysta teatralny

     • Zmiana terminu odbioru wyników egzaminu zawodowego

     • KOMUNIKAT

      Drodzy zdający egzamin w sesji styczeń-luty 2021.

      Zgodnie z informację otrzymaną od OKE Gdańsk, w tym roku przez wzgląd na sytuację epidemiczną w kraju certyfikaty, świadectwa i dyplomy po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wydawane będą w sekretariacie dopiero 8 kwietnia 2021 r.

      Paczkę z dokumentami dla Państwa otrzymamy bowiem dopiero 7 kwietnia.

      Jednocześnie przypominamy, że wyniki są opublikowane w systemie egzaminacyjnym i są dla Państwa widoczne od dnia dzisiejszego pod linkiem z wczorajszego komunikatu.

      Informujemy także, że osoby, którym się nie powiodło i uzyskają negatywny wynik egzaminu zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE mają czas na złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dnia 8 kwietnia 2021 roku.

      W załączeniu do niniejszego komunikatu znajduje się wzór deklaracji, proszę o przesłanie skanu wypełnionej deklaracji, w przypadku kiedy chcecie Państwo przystąpić do egzaminu poprawkowego, na adres a.cetkowska@zsgronowo.edu.pl

     • Akcja krwiodawstwa

     • Uwaga! Już w najbliższy czwartek, 18 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w auli Zespole Szkół, CKU w Gronowie odbędzie się Akcja Krwiodawstwa.

      Krew mogą oddać wszyscy chętni, którzy mają ukończone 18 lat i zakwalifikują się po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich.

      Chętni uczniowie, którzy planują oddać krew proszeni są o przesłanie e-mailem informacji zwrotnej (z podanym imieniem, nazwiskiem, klasą i numerem telefonu) na adres szkola@zsgronowo.edu.pl

      Termin zgłoszenia: 16.03.2021 r. do godziny 12.00.

      Po zebraniu chętnych osób zostanie ustalony szczegółowy harmonogram z konkretnymi godzinami, dla każdego ucznia.

      Harmonogram zostanie przesłany sms.

     • Trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe

     • Informujemy, że trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

      Technik rolnik - dwie kwalifikacje:

      • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
      • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

      Technikalną kwalifikację w zawodzie Technik pojazdów samochodowych

      • MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

      dla osób mających potwierdzoną kwalifikację  w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

       

      Opiekun medyczny - jedna kwalifikacja:

      • MED.03. - Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobiechorej i niesamodzielnej.

      Termin składania wniosków: 12 marca 2021 r.

     • Opiekun medyczny - ostatnia szansa na zdobycie zawodu w jeden rok!

     • Zapraszamy osoby dorosłe z wykształceniem minimum gimnazjalnym do udziału w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym - opiekun medyczny.

      Jest to ostatnia szansa na zdobycie zawodu w systemie zaocznym w ciągu jednego roku. 

      Od 1 września 2021 r. wykształcenie, to będzie można zdobyć tylko w 1,5-rocznej szkole policealnej w systemie dziennym lub stacjonarnym (na wejściu będzie wymagane wykształcenie średnie).

      Szczegóły pod nr tel. 56 678 40 82

     • Nabór wniosków do udziału w projekcie "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"

     • Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków na kursy realizowane w ramach projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy etap rekrutacji trwa do 28 lutego 2021 r.

      Formularze można składać:

      1. w sekretariacie dyrektora (pokój 205):

      • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

      2. w sekretariacie uczniowskim (pokój 207)

      • we wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00
      • w sobotę od 8.00 do 14.00.

      Więcej informacji w zakładce projekty lub pod numerem telefonu 56 678-41-18, +48 600 727 156.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych