• Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

    • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 13 maja 2024 r. (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godziny 15.00
    • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2024 r. (wtorek) do 9 lipca 2024 r. (wtorek) do godziny 15.00.
    • Wydawanie przez szkołę prowadzoną kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 13 maja 2024 r. (poniedziałek) do 17 lipca 2023 r. (środa)
    • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 16 lipca 2024 r. (wtorek) godzina 12.00
    • W terminie do 19 lipca 2024 r. (piątek) do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
    • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) godz. 12.00.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax):
    56 678-41-18
    56 678-41-25
    56 678-41-66
    +48 600727156
    Sekretariat uczniowski:
    56 678-40-82
    56 678-40-83
    +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
    Poland
   • Nabywca:
    Powiat Toruński
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
    NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca:
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej:
    adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych