• Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

    1. Przewodnicząca  - Jesiołkowska Małgorzata
    2. Zastępca  - Śliwka Sławomira
    3. Zastępca  - Kułakowski Piot
    4. Sekretarz - Bania Anna
    5. Sekretarz  - Drozdalska Mari
   • Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

    1. Przewodnicząca –  Buler Alicja
    2. Zastępca - Brodowski Marek
    3. Sekretarz –  Słowińska Alicja
    4. Skarbnik –  Błachowicz Sylwester
    5. Członek – Osiak Krystyna
   • Konto Rady Rodziców

   • Szanowni Państwo

    Dziękujemy, że chcecie Państwo wesprzeć fundusz Rady Rodziców.
    Prosimy o wpłaty na konto: 

    38949100030000000313100001

    Odbiorca: Rada Rodziców przy Zespole Szkół, CKU w Gronowie

    W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia/słuchacza oraz klasę/semestr, do której uczęszcza.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych