• Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

   • Kwalifikacja:
    ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń, i narzędzi

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
    2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
    3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
    4) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych. Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa techniczne obsługi wsi i rolnictwa. Samodzielna działalność gospodarcza w specjalnościach t.j.: maszyny i narzędzia rolnicze, naprawa i konserwacja pojazdów silnikowych oraz maszyn melioracyjnych.

   • Mechanik pojazdów samochodowych

   • Kwalifikacja:
    MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    1) użytkowania pojazdów samochodowych;
    2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
    3) naprawiania pojazdów samochodowych. Możliwości zatrudnienia: wszystkie etapy procesu technologicznego produkcji pojazdów samochodowych w fabrykach samochodów, służby techniczne obsługi pojazdów w firmach transportowych, w zakładach usługowo - naprawczych itp. Może również prowadzić własny warsztat naprawy samochodów

   • Kierowca mechanik

   • Kwalifikacja:
    TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania usług transportowych, a ponadto wykonywania czynności mających na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres eksploatacji, a w przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy, podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią.

    Ukończenie szkoły w tym zawodzie daje możliwość uzyskania uprawnień na samochody ciężarowe.

   • Kucharz

   • Kwalifikacje:
    HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
    1) przechowywania żywności;
    2) sporządzania potraw i napojów;
    3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

    Możliwości zatrudnienia: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, stołówki itp. Prowadzenie własnej placówki gastronomicznej.

   • Wielozawodowa

   • W naszej szkole, w klasie wielozawodowej, mogą kształcić się uczniowie w następujących zawodach:
    ślusarz, fryzjer, cukiernik, sprzedawca, piekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, cieśla, blacharz, blacharz samochodowy, kowal, elektryk, wędliniarz, stolarz, tapicer, krawiec, murarz – tynkarz, ogrodnik, rolnik

    Nauka w szkole trwa 3 lata. 
    Edukacja w szkole (2-3 dni w tygodniu), w czasie której uczeń zdobywa wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych. Płatna, praktyczna nauka zawodu (2-3 dni w tygodniu) realizowana jest w wybranym przez ucznia zakładzie pracy po zawarciu umowy o pracę w wybranym zawodzie (zgodnym z wykazem zawodów MEN). Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4- tygodniowych kursach organizowanych przez  różne ośrodki dokształcania zawodowego w kraju.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych