• Informacje o projekcie

   • W Zespole Szkół, CKU w Gronowie realizowany jest projekt ERASMUS + „Kadra podnosi kompetencje – zyskują słuchaczy”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli uczących w szkołach dla dorosłych. Zakłada się wyjazd 16 nauczycieli, którzy zdobędą kompetencje potrzebne do wspierania niezawodowej edukacji dorosłych, m.in. poprzez udział w kursie metodycznym z andragogiki, obserwacje pracy w szkole na Węgrzech zajmującej się edukacją dorosłych. Wzrosną również kompetencje językowe nauczycieli poprzez udział w kursie języka angielskiego.

    W trakcie trwania projektu uczestnicy poznają systemy kształcenia dorosłych, programy, metody pracy z dorosłymi, sposoby zwiększania uczestnictwa dorosłych o niskich umiejętnościach w edukacji, organizacje edukacji pozaszkolnej wspierające edukację dorosłych na Węgrzech oraz w Portugalii.

    Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności niezawodowego kształcenia dorosłych zgodnie z europejskimi standardami. Doprowadzi do modyfikacji oferty kształcenia dorosłych, zmiany w organizacji nauczania i uczenia, lepszego promowania edukacji dorosłych oraz podniesienia świadomości międzykulturowej i rozwijania współpracy międzynarodowej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax):
    56 678-41-18
    56 678-41-25
    56 678-41-66
    +48 600727156
    Sekretariat uczniowski:
    56 678-40-82
    56 678-40-83
    +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
    Poland
   • Nabywca:
    Powiat Toruński
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
    NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca:
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej:
    adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych