• Informacje o projekcie

   • W Zespole Szkół, CKU w Gronowie realizowany jest projekt ERASMUS + „Kadra podnosi kompetencje – zyskują słuchaczy”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli uczących w szkołach dla dorosłych. Zakłada się wyjazd 16 nauczycieli, którzy zdobędą kompetencje potrzebne do wspierania niezawodowej edukacji dorosłych, m.in. poprzez udział w kursie metodycznym z andragogiki, obserwacje pracy w szkole na Węgrzech zajmującej się edukacją dorosłych. Wzrosną również kompetencje językowe nauczycieli poprzez udział w kursie języka angielskiego.

    W trakcie trwania projektu uczestnicy poznają systemy kształcenia dorosłych, programy, metody pracy z dorosłymi, sposoby zwiększania uczestnictwa dorosłych o niskich umiejętnościach w edukacji, organizacje edukacji pozaszkolnej wspierające edukację dorosłych na Węgrzech oraz w Portugalii.

    Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności niezawodowego kształcenia dorosłych zgodnie z europejskimi standardami. Doprowadzi do modyfikacji oferty kształcenia dorosłych, zmiany w organizacji nauczania i uczenia, lepszego promowania edukacji dorosłych oraz podniesienia świadomości międzykulturowej i rozwijania współpracy międzynarodowej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych