• Nasz uczeń uczestniczył w zagranicznym stażu zawodowym!

     • W dniu 15 grudnia 2022 roku w siedzibie Zespołu Szkół, CKR w Marszewie odbyło się seminarium związane
      z zakończeniem realizacji stażu zawodowego w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii. Nasz uczeń Marcin Lewandowski w okresie od lipca do września 2022 roku uczetniczył w stażu zawodowym i w dniu dzisiejszym odebrał dyplom ukończneia praktyk wystawiony przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a także certyfkat wystawiony przez Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej - DEULA w Nienburgu.

       

      Projekt umożliwiający udział ucznia w stażu dofinansowany został w ramach programu ERASMUS+, dzięki projektowi nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000018892 pn. "Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych dolnej Saksonii", którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. 

   • Kontakt

    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    • szkola@zsgronowo.edu.pl
    • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
    • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
    • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
    • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
    • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych