• Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

   We wrześniu 1945 roku utworzono Męskie Gimnazjum Rolniczo - Mechaniczne we wsi Olszewka Duża w powiecie wyrzyskim, które to rok później zostało przeniesione do Gronowa. Ten fakt można uważać za początek naszej szkoły, która przez minione ponad 50 lat zmieniała nie tylko swoją nazwę, ale także rozszerzała bazę materialną i kierunki kształcenia. Najstarsi absolwenci tej szkoły w trakcie uroczystości 50 - lecia istnienia szkoły wspominali, iż uczyli się wówczas w prowizorycznych barakach.

   Dzisiejsi uczniowie uczą się w budynku szkolnym, który został oddany do użytku w 1972 roku, co wyraźnie polepszyło warunki bytowania i nauki młodzieży, a także osób starszych, którzy uzupełniali swoją wiedzę w technikum zaocznym. W roku 1976 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie i dalej poszerzała swoje pole działania, czego wyrazem było uruchomienie 1985 roku stacji diagnostycznej pojazdów mechanicznych.

   Przemiany, które dokonują się w naszym kraju sprawiły, że od 1 grudnia 1998 roku szkoła przyjęła następującą nazwę: Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Fakt ten umożliwi naszej szkole włączenie się w nurt wielkich przemian społeczno - gospodarczych, które mają umożliwić nam wejście do Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo czeka na młodych ludzi, którzy najpierw posiądą różnorodną wiedzę, by potem zmienić oblicze polskiej wsi i tym wielkim oczekiwaniom wychodzi naprzeciw nasza szkoła.

   W 2004 roku szkoła ponownie zmieniła nazwę, tym razem na: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, pod którą funkcjonuje do tej pory.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych