• W Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie od 1.09.2020 r. można kształcić się w zawodach:

    • technik żywienia i usług gastronomicznych
    • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
    • technik pojazdów samochodowych
    • technik transportu drogowego
    • technik spawalnictwa
    • technik technologii żywności.

     

    TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (343404)

    KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    OKRES NAUKI: 2 lata

    Aby zostać przyjętym, należy mieć ukończoną Branżową Szkołę I Stopnia w zawodzie: kucharz (kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań).

    Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach.

     

    Ukończenie szkoły umożliwia:

    - zatrudnienie w restauracjach, barach, kawiarniach, ośrodkach wczasowych i pensjonatach, w restauracjach na promach i statkach, w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, w organizacjach ochrony konsumenta,

    - prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

     

    TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (314403)

    KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: SPC.07.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

    OKRES NAUKI: 2 lata

    Aby zostać przyjętym, należy mieć ukończoną Branżową Szkołę I Stopnia w zawodzie: piekarz, cukiernik lub wędliniarz.

    Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach.

    Ukończenie szkoły umożliwia:

     - zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej;

    - w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych;

    - w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności;

    - w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

     

     

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych