• Pierwsze doposażenie dostarczone!

   Pracownia agrtotroniki zaczęła wypełniać się zakupionymi urządzeniami! Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe w postaci dwóch oscyloskopów cyfrowych oraz urządzenia diagnostycznego CDIF, a także 8 komputerów stacjonarnych wraz z 24'' monitorami LCD, Komputer przenośny (laptop) 3 sztuki, drukarki laserowa 2 sztuki, drukarkę 3d oraz monitor interaktywny dostarczyła firma ZOLTAR Marcin Furmański z Silna. Sprzęt został już uruchomiony i niedługo zostanie wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie, które dostarczy firma Agro-Sieć Maszyny z Chełmna. Projekt dzięki, któremu można zrealizować zakup, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3: Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Całkowita wartość realizacji projektu to ponad 3 200 000 zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania, a pozostałe 15% to wkład własny Powiatu Toruńskiego. W czerwcu planowane są kolejne dostawy, pojawi się m.in. nowoczesny ciągnik rolniczy 6R 145 wraz ze stacją RTK marki John Deere oraz stanowiska symulacyjne: stanowisko diagnostyczne ISOBUS, stanowisko z symulatorem rozsiewacza ISOBUS, stanowisko symulacji pracy opryskiwacza ISOBUS, stanowisko symulacji automatycznego sterowania układem kierowniczym, zestaw „Cyfrowe magistrale w rolnictwie". 

    


   Podpisanie kolejne umowy w ramach doposażenia Warsztatów szkolnych ZS, CKU w Gronowie w celu utworzenia pracowni agrotroniki


   W dniu 1 marca 2022 r. w siedzibie Powiatu Toruńskiego podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego: „Dostawa maszyn rolniczych stanowiących doposażenie pracowni agrotroniki w Zespole Szkół, CKU w Gronowie”. To drugi etap realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki”, dzięki realizacji robót budowlanych w pomieszczeniach dawnej kuźni i spawalni powstały: nowoczesna sala dydaktyczna oraz pomieszczenie serwisowe maszyn i urządzeń rolniczych. Wartość zrealizowanych prac to 639 000 zł. Zawarte w dniu dzisiejszym umowy pozwolą zrealizować zakup nowoczesnego wyposażenia w postaci maszyn rolniczych: ciągnika rolniczego, kombajnu, rozsiewacza nawozów, stacji RTK.
   W przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczone najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z Chełmna, zaoferowała ona że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy dostarczy: najnowszy model ciągnika rolniczego John Deere 6R 145 z kompletnym wyposażeniem w zakresie telematyki(urządzenia pozwalające wykonywać prace precyzje w rolnictwie z dokładnością do 3cm) wraz ze stacjonarną stacją RTK(technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej) dzięki której, w sposób zdalny można zarządzać pracą maszyn i urządzeń za kwotę  651 900,00 zł; kombajn zbożowy John Deere T550 także z kompletnym wyposażeniem w zakresie rolnictwa precyzyjnego za kwotę 1 142 670,00 zł, a także nowoczesny rozsiewacz nawozów Kverneland Geospred TL 1500 wyposażony w złącze ISOBUS pozwalające w pełni precyzyjnie zarządzać pracą urządzenia za kwotę 107 010,00 zł. Łączna wartość zawartych dziś umów wynosi więc imponujące 1 901 580,00 zł.  dodatkowo Wykonawca zaoferował dla wszystkich maszyn 48 miesięczny okres gwarancyjny oraz szybką(24 godzinną) reakcję serwisową w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii. Projekt dzięki, któremu można zrealizować zakup
   , realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3: Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Całkowita wartość realizacji projektu to ponad 3 200 000 zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania, a pozostałe 15% to wkład własny Powiatu Toruńskiego. Projekt realizowany jest w całości przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.   

   Również w dniu 1 marca tym razem w siedzibie Zespołu Szkół, CKU w Gronowie zawarto umowy na dostawę kolejnych elementów wyposażenia pracowni obejmujących m.in.: oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem dla 15 stacji roboczych, które dostarczy firma Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z Chełmna,; pięć stanowisk edukacyjnych diagnostycznych i symulacyjnych:  Stanowisko diagnostyczne ISOBUS, Stanowisko z symulatorem rozsiewacza ISOBUS, Stanowisko symulacji pracy opryskiwacza ISOBUS,  Stanowisko symulacji automatycznego sterowania układem kierowniczym, Zestaw „Cyfrowe magistrale w rolnictwie"., które wyprodukuje i dostarczy firma COMP SERVICE Marek Sipak; urządzenia diagnostyczne i pomiarowe w postaci dwóch oscyloskopów cyfrowych oraz urządzenia diagnostycznego CDIF, a także 8 komputerów stacjonarnych wraz z 24'' monitorami LCD, Komputer przenośny (laptop) 3 sztuki, Drukarki laserowa 2 sztuki, Drukarka 3d, Monitor Interaktywny - wyposażenie dostarczy firma ZOLTAR Marcin Furmański z Silna. Łączne wartość zakupionego wyposażenia wyniesie blisko 340 000 zł.  


   Podpisanie umowy na przebudowę pomieszczeń lekcyjnych warsztatów szkolnych ZS, CKU w Gronowie w celu utworzenia pracowni agrotroniki

   W dniu 2 lipca 2021 r. w Zespole Szkół, CKU w  Gronowie podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa pomieszczeń lekcyjnych warsztatów szkolnych ZS, CKU w Gronowie w celu utworzenia pracowni agrotroniki”. To pierwszy etap realizacji projektu pod nazwą: „odernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki”, dzięki któremu w pomieszczeniach dawnej kuźni i spawalni powstaną: nowoczesna sala dydaktyczna oraz pomieszczenie serwisowe maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w systemy agrotroniczne. Wartość umowy wynosi 639 000 zł, a Wykonawcą prac jest firma BUD-POL Mariusz Sulecki z Torunia. W kolejnym etapie realizacji projektu zakupione zostanie wyposażenie pracowni, na które składać się będzie m.in. ciągnik rolniczy, kombajn, rozsiewacz nawozów, stanowiska dydaktyczne w zakresie agrotroniki, stanowiska komputerowe wyposażone w programy pozwalające na obsługę urządzeń, stacja RTK, urządzenia diagnostyczne, komputery przenośne, drukarki 3d. Całkowita wartość realizacji projektu tp ponad 3 000 000 zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół, CKU w Gronowie, a realizacji możliwa jest dzięki przychylności organu prowadzącego Powiatu Toruńskiego, który zapewnia wkład własny finansowy na realizację projektu.  Prace budowlane powinny zakończyć się do 2 października 2021 r.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych