Szkoła kompetentna i poszerzenie kompetencji językowych kluczem do lepszej jakościowo szkoły

   • Szkoła kompetentna i nowoczesna- poszerzenie kompetencji językowych kluczem do lepszej jakościowo szkoły” to 18-miesięczny projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Gronowie. 

    Cele projektu to:
    1. Podniesienie kompetencji językowych 11 nauczycieli przedmiotów ogólnych i przedmiotów zawodowych w okresie 16 miesięcy trwania projektu (07.2019-11.2020) o jeden poziom językowy według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: 10 osób z poziomu A2 na B1, 1 osoba z B1 na B2,
    2. Wdrożenie do programów nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych 10 metod dydaktycznych w wysokim stopniu angażujących uczniów i motywujących ich do zdobywania wiedzy oraz 15 nowych metod dydaktycznych, aby urozmaicić zajęcia i zwiększyć zaangażowanie młodego pokolenie.
    3. Wzrost umiejętności cyfrowych uczniów o 30 % w okresie realizacji projektu.
    4. Zwiększenie liczby projektów międzynarodowych realizowanych z naszym udziałem. 

    W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, przedmiotów ogólnych i zawodowych (z ogólnej liczby 81 nauczycieli w szkole). Wyjadą oni na kursy językowe oraz językowo-dydaktyczne do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i na Maltę. Odbycie szkoleń o podobnej tematyce nie jest możliwe w Polsce, z uwagi na fakt, iż chcielibyśmy, aby nasi nauczyciele doświadczyli efektu totalnego zanurzenia w inną kulturę. Wyjazdy kadry poprzedzi długo okres przygotowawczy obejmujący zarówno szkolenie językowe jak i kulturowe, aby w pełni wykorzystać pobyt za granicą. 

    Dzięki realizacji projektu nauczyciele nabędą komunikatywnej znajomości języka obcego, co ułatwi ich współpracę z partnerami zagranicznymi, a w przyszłości pozwoli na dalsze zwiększanie swoich kompetencji.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax):
    56 678-41-18
    56 678-41-25
    56 678-41-66
    +48 600727156
    Sekretariat uczniowski:
    56 678-40-82
    56 678-40-83
    +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
    Poland
   • Nabywca:
    Powiat Toruński
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
    NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca:
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej:
    adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych