• Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

   • Powiat Toruński jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

    Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

    W ramach NPRCz 2.0 Branżowa Szkoła I Stopnia w Gronowie otrzymała kwotę dofinansowania 4 000 zł w roku 2023.

    Program jest realizowany od maja do grudnia 2023 r. i obejmuje:

    • zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
    • podjęcie współpracy z biblioteką publiczną,
    • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
    • uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek,
    • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami,
    • realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej przez wszystkie oddziały Branżowej Szkoły I Stopnia w Gronowie,
    • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów,
    • zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki,
    • realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację wystaw, wycieczek i konkursów).

    Zadania promujące czytelnictwo będą realizowane do końca roku szkolnego 2023/2024.

     

   • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

   • Powiat Toruński jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

    Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

     W ramach NPRCz 2.0 Technikum w Gronowie otrzymało kwotę dofinansowania 12 000 zł w roku 2021.

    Program jest realizowany od listopada do grudnia 2021 r. i obejmuje:

    • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w tym książek historycznych oraz lektur szkolnych opublikowanych drukiem i ebooków, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
    • realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej przez wszystkie oddziały Technikum,
    • zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki (w tym zakup czytników ebooków i zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki),
    • realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, organizację wystaw i konkursów).

    Zadania promujące czytelnictwo będą realizowane do końca roku szkolnego 2021/2022.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych