• Informacje dla maturzystów

   • Egzaminy w formule 2023

    Egzaminy w formule 2015

    Szanowni Państwo,

    informujemy, że od września 2022 r. zdający będą mogli złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej (e-deklaracja).

    Funkcjonalność umożliwiająca złożenie e-deklaracji na egzamin maturalny w 2023 r. zostanie uruchomiona dla uczniów i absolwentów w systemie ZIU 12 września br.

    Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego na poprzednim etapie edukacyjnym lub uzyskanym od dyrektora szkoły w bieżącym roku szkolnym albo przy użyciu profilu zaufanego. Dyrektorzy będą mieli możliwość wydrukowania loginów i haseł dla wszystkich zdających, których dane osobowe zaimportowali z SIO do SIOEO

    Konieczne działania dyrektora szkoły poprzedzające złożenie e-deklaracji przez zdających:

    1)      wprowadzenie danych uczniów w SIO

    2)      zgłoszenie uczniów do egzaminu w SIO

    3)      import danych osobowych z SIO do SIOEO lub wprowadzenie tych danych w SIOEO

    4)      wydrukowanie z SIOEO loginów i haseł do ZIU i rozdanie ich uczniom.

    1 września nastąpi otwarcie sesji egzaminu maturalnego w SIOEO w celu importu danych z SIO i wydruku loginów i haseł dla uczniów.

    Zdający może złożyć deklarację TYLKO W JEDNEJ POSTACI: papierowej albo elektronicznej. W przypadku złożenia e-deklaracji i przyjęcia jej przez dyrektora szkoły (Instrukcja składania i przyjmowania deklaracji), zdający nie będzie miał możliwości jej edytowania. Po przyjęciu deklaracji w SIOEO zmian w deklaracji będzie mógł dokonywać jedynie dyrektor szkoły (do 15 lutego 2023 r.).

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax):
    56 678-41-18
    56 678-41-25
    56 678-41-66
    +48 600727156
    Sekretariat uczniowski:
    56 678-40-82
    56 678-40-83
    +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
    Poland
   • Nabywca:
    Powiat Toruński
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
    NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca:
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej:
    adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych