• E-legitymacja

   • Plastikowa legitymacja szkolna to efekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700). Rozporządzenie to wprowadza opcjonalną możliwość wydania legitymacji szkolnej w formie karty plastikowej tzw. „eLegitymacji”.

    Legitymacja taka zawiera takie same dane jak legitymacja papierowa. Dotychczasowe pieczątki zostały zastąpione hologramami.

    Od września 2023 r. legitymacje w tej formie będą wydawane w naszej szkole na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego..

    Uczniowie zainteresowani wyrobieniem eLegitymacji proszeni są o:

    1. złożenie w sekretariacie uczniowskim pokój 207 wniosku do 24.11. 2023

    2. uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł

    3. Zamieścić na swoim profilu w dzienniku elektronicznym zdjęcie spełniające poniższe wymagania:

    – zdjęcie przedstawia twarz ucznia na wprost lub z półprofilu, bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych, włosy nie mogą zasłaniać twarzy,
    – jednolite, gładkie, jasne tło,
    – dobra ostrość i naturalne kolory twarzy,
    – wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii,
    – widać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
    – rozmiar min. 354×496 pikseli lub proporcjonalnie większy
    – plik zapisany z rozszerzeniem JPG,
    – wielkość pliku: do 1 MB

    Wnioski o wydanie e-legitymacji można pobrać ze strony lub sekretariatu uczniowskiego.

  • Wnioski

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax):
    56 678-41-18
    56 678-41-25
    56 678-41-66
    +48 600727156
    Sekretariat uczniowski:
    56 678-40-82
    56 678-40-83
    +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
    Poland
   • Nabywca:
    Powiat Toruński
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
    NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca:
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej:
    adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych