• Stażysta = Profesjonalista

   • Projekt jest odpowiedzią na problem niedostatecznego powiązania oferty edukacyjnej szkół zawodowych z potrzebami rynku pracy. W efekcie młodzież ma znaczne kłopoty z rozpoczęciem aktywności zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów z 4 szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński, funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. UE w Chełmży, poprzez zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego w ramach wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych zorganizowanych we współpracy z pracodawcami w okresie do 30.09.2023 r. Grupę docelową projektu stanowić będzie 182 uczniów z ZS, CKU w Gronowie, 15 z ZSP w Chełmży, 3 z ZS im. UE w Chełmży. Wsparciem objęta zostanie młodzież ucząca się w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzka Radę Rynku Pracy oraz w zawodach uzasadnionych w diagnozach zapotrzebowania przygotowanych przez szkoły i zatwierdzonych przez powiat jako organ prowadzący. W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2023 r., zorganizowane zostaną płatne praktyki zawodowe dla 20 uczniów oraz staże dla 180 uczniów, w wymiarze 150 godz. na osobę. Uczniowie odbywać będą praktyki/staże zawodowe na podstawie przygotowanych dla nich we współpracy z pracodawcami programami, pod nadzorem opiekuna u pracodawcy w rzeczywistych warunkach pracy, otrzymają m.in. odzież roboczą, zwrot kosztów za dojazdy i stypendium stażowe. W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu: 180 uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu. Wskaźniki produktu: 200 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie oraz 200 uczniów placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych