• W tym miejscu uczniowie oraz słuchacze mogą pobrać dokumentację dotyczącą odbywania praktyki zawodowej.

   •  Przypominam, że w celu zaliczenia praktyki należy:
    • przed jej rozpocząciem przedstawić do podpisu umowę o odbycie praktyki zawodowej wraz z programem,

     

    • po zakończonej praktyce dostarczyć uzupełniony dzienniczek praktyki zawodowej wraz z opinią opiekuna(słuchacze/uczestnicy KKZ do końca trwania nauki/zajęć; uczniowie do 15 sierpnia),

     

    • po odbyciu praktyki przedstawić oryginał zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej zgodnie ze wzorem, zaświadczenie powinno być podpisane przez osobę, która podpisała umowę o odbycie praktyki - reprezentanta pracodawcy(słuchacze/uczestnicy KKZ do końca trwania nauki/zajęć; uczniowie do 15 sierpnia.

     

    Należy pamiętać, że odbycie praktyki zawodowej jest koniecznym elementem potrzebnym do uzyskania sukcesu edukacyjnego - pomyślnego zakończenia nauki.


    W zakładce DOKUMENTY znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty. Należy pobrać właściwy pakiet, rozpakować pliki i wybrać właściwy zawód i kwalifikację. Komplet dokumentów stanowią: umowa(2 egzemplarze) wraz z programem praktyki, dziennik przebiegu praktyki zawodowej oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki. 

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax):
    56 678-41-18
    56 678-41-25
    56 678-41-66
    +48 600727156
    Sekretariat uczniowski:
    56 678-40-82
    56 678-40-83
    +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
    Poland
   • Nabywca:
    Powiat Toruński
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
    NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca:
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej:
    adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych