• Kolejny etap rekrutacji uczestników projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"

     • Informujemy, że zgodnie z zapowiedzią w dniach 2.09.2021 r. - 10.09.2021 r. przyjmujemy zgłoszenia osób chcących wziąć udział w projekcie "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2".

      Wnioski można składać w sekretariacie dyrektora (pokój 205):

      • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
      • w sobotę 4.09.2021 r. od 8.00 - 15.00

      oraz w sekretariacie uczniowskim (pokój 207)

      • wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00 - 17.00

      Więcej informacji i wykaz kursów, na które można składać wnioski w trzecim etapie rekrutacji znajduje się w zakładce Projekty-->Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2

      l

     • Nabór do szkół dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

     • Informujemy, że trwa nabór do:

      • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są na 3 semestr)

      oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w następujących zawodach:

      • technik administracji,
      • technik usług kosmetycznych,
      • technik rolnik,
      • elektromechanik pojazdów samochodowych,
      • technik pojazdów samochodowych,
      • i inne.
   • Kontakt

    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
    • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
    • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
    • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
  • Galeria zdjęć

    brak danych