• Zmiana terminu odbioru wyników egzaminu zawodowego

     • KOMUNIKAT

      Drodzy zdający egzamin w sesji styczeń-luty 2021.

      Zgodnie z informację otrzymaną od OKE Gdańsk, w tym roku przez wzgląd na sytuację epidemiczną w kraju certyfikaty, świadectwa i dyplomy po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wydawane będą w sekretariacie dopiero 8 kwietnia 2021 r.

      Paczkę z dokumentami dla Państwa otrzymamy bowiem dopiero 7 kwietnia.

      Jednocześnie przypominamy, że wyniki są opublikowane w systemie egzaminacyjnym i są dla Państwa widoczne od dnia dzisiejszego pod linkiem z wczorajszego komunikatu.

      Informujemy także, że osoby, którym się nie powiodło i uzyskają negatywny wynik egzaminu zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE mają czas na złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu poprawkowego do dnia 8 kwietnia 2021 roku.

      W załączeniu do niniejszego komunikatu znajduje się wzór deklaracji, proszę o przesłanie skanu wypełnionej deklaracji, w przypadku kiedy chcecie Państwo przystąpić do egzaminu poprawkowego, na adres a.cetkowska@zsgronowo.edu.pl

     • Akcja krwiodawstwa

     • Uwaga! Już w najbliższy czwartek, 18 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w auli Zespole Szkół, CKU w Gronowie odbędzie się Akcja Krwiodawstwa.

      Krew mogą oddać wszyscy chętni, którzy mają ukończone 18 lat i zakwalifikują się po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich.

      Chętni uczniowie, którzy planują oddać krew proszeni są o przesłanie e-mailem informacji zwrotnej (z podanym imieniem, nazwiskiem, klasą i numerem telefonu) na adres szkola@zsgronowo.edu.pl

      Termin zgłoszenia: 16.03.2021 r. do godziny 12.00.

      Po zebraniu chętnych osób zostanie ustalony szczegółowy harmonogram z konkretnymi godzinami, dla każdego ucznia.

      Harmonogram zostanie przesłany sms.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
    • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
    • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
    • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
    • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
  • Galeria zdjęć

    brak danych