Przebudowa pomieszczeń lekcyjnych warsztatów szkolnych ZS, CKU w Gronowie w celu utworzenia pracowni agrotroniki

  •  

    

  • Przedmiotem projektu jest modernizacja i przebudowa pomieszczeń lekcyjnych w budynku warsztatów szkolnych w celu utworzenia pracowni agrotroniki wraz z wyposażeniem pracowni w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Celem inwestycji jest wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego dotyczącej praktycznej nauki zawodu, zaplanowano utworzenie nowoczesnej pracowni agrotroniki, co pozwoli na zapewnienie prawidłowych warunków kształcenia praktycznego. Wyposażenie pracowni będzie zgodne ze standardami kształcenia w zawodzie i wyposażeniem opisanym w podstawie programowej kształcenia w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Konieczność realizacji inwestycji wynika z potrzeby dostosowania infrastruktury Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie do sytuacji jaką stawia regionalny rynek pracy oraz tworzenia takich warunków nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste środowisko pracy w zawodach objętych projektem. Podstawą przy tworzeniu założeń projektu była analiza obecnego rynku pracy oraz zapotrzebowania na poszczególne profile kształcenia jakie występują na obszarze powiatu oraz województwa, a także przeprowadzona Diagnoza potrzeb szkoły. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego na obszarze powiatu toruńskiego. Wpłynie to na zwiększenie znaczenia edukacji zawodowej, tworząc warunki nauczania zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, zwiększając potencjał w zakresie oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego i jakości kształcenia. Dzięki temu zwiększą się kompetencje i umiejętności uczniów, które są oczekiwane na lokalnym rynku pracy, nastąpi wyrównanie szans życiowych oraz wzrost aktywności zawodowej absolwentów szkół zawodowych.

    

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych