• It_junior_2k22

   • Celem konkursu IT_Junior organizowanym w naszej szkole jest upowszechnianie wiedzy z zakresu informatyki. Wierzymy, że udział w nim rozbudzi zainteresowanie młodzieży branżą IT i przyczyni się do świadomego wyboru własnej ścieżki rozwoju zawodowego. 

    Tegoroczna edycja konkursu IT_Junior2K22 odbędzie się w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w dniu 6 kwietnia 2022 roku w godzinach 10.30-14.30.
    Jak zgłosić chęć udziału w konkursie?
     uczestnik lub jego opiekun prawny uzupełnia wydrukowaną kartę danych osobowych
     uczestnik uzyskuje zgodę (podpis) opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych
     przeskanowane uzupełnione karty zgłoszenia zbiera koordynator szkolny i wysyła pocztą do dnia 31 marca 2022 roku na adres mailowy it_junior@zsgronowo.edu.pl
    Kto może wziąć udział w konkursie?
    Adresatem konkursu są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych.
    Jaki zakres umiejętności i wiedzy obejmuje konkurs?
    Moduł 1: Test wiedzy ogólnej z zakresu informatyki
    Moduł 2: Edycja tekstu w programie MS Word
    Moduł 3. Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel
    Moduł 4. Projektowanie grafiki w programie Gimp
    Moduł 5. Elementy programowania w programie Scratch

  • Pliki do pobrania

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych