• Internat ZS CKU w Gronowie

    Zakwaterowanie wychowanków na rok szkolny 202/2022 odbywać się będzie w dniu 31 sierpnia 2021r od godziny 15.00 do 21.00

    Pokoje są 3-osobowe i 4- osobowe, prysznice i łazienki są wspólne i znajdują się na korytarzu.

    Uczniowie zobowiązani są do przywiezienia własnej pościeli. Kołdry, poduszki i koce są na wyposażeniu internatu.

    Obowiązkiem każdego wychowanka jest wykupienie całodniowego wyżywienia, na wszystkie dni, w których uczeń będzie przebywał w internacie. Bez wykupionego wyżywienia uczeń traci prawo zamieszkania w internacie.

    Kwota za całodzienne wyżywienie wynosi 12 zł

    Opłata za posiłki dokonywana jest na konto bankowe ZS CKU w Gronowie

    KDBS O/Toruń 81 9550 0003 2024 0201 1428 0004

    z góry do 25 dnia poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń korzysta z posiłków.

    Kwota za miesiąc wrzesień wynosi 264,00 zł

    Opłaty za miesiąc wrzesień i styczeń mogą być wnoszone do 5 września i 5 stycznia.

    Karty abonamentowo-zbliżeniowe będą wydawane w kasie szkolnej po dokonaniu przelewu.

    Uczeń zobowiązany jest do wpłacania na Radę Rodziców 10 zł do 10 dnia każdego miesiąca.

    Na przelewie bankowym powinny być zamieszczone następujące dane:

    • Imię i nazwisko ucznia
    • Stały adres zamieszkania
    • Konto bankowe
    • Kwota zapłaty
    • Nazwę usługi i miesiąca na który dokonuje płatności.

    Szczegółowe informacje uzyskają Państwo od wychowawców w chwili kwaterowania do internatu.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych