• Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia

    • Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  – Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

     Jest to najbardziej rozbudowany projekt dla młodzieży spośród realizowanych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Jest on realizowany od 1 stycznia 2009r, zaś jego zakończenie planowane jest na maj 2010r. Łącznie obejmiemy tu wsparciem 220 uczniów Technikum w Gronowie. Chcąc zapewnić maksymalnie szeroką ofertę szkoleniową realizujemy tu szereg działań.
     Chcąc zaopatrzyć naszych uczniów w kompetencje lingwistyczne i informatyczne przeprowadzamy od marca 2009r szkolenia z zakresu języka angielskiego i ECDLa. Z grona 56 uczniów stworzyliśmy 4 grupy, które mają do zrealizowania 140 godzina ECDLa (podział na 7 modułów po 20 godzin) oraz 126 godzin zajęć z języka angielskiego. Zajęcia językowe podzielone są na część ogólną (90 godzin) oraz elementy języka angielskiego zawodowego (36 godzin). Spotkania odbywają się w weekendy od piątkowego popołudnia do niedzieli, średnio raz w miesiącu. Wszystkim uczestnikom zapewniamy noclegi oraz pełne wyżywienie. W ramach wsparcia zapewniamy również zestaw niezbędnych pomocy dydaktycznych w postaci podręczników, ćwiczeń i skryptów, a także materiały promocyjnych. Bezpłatny jest też udział w egzaminach ECDL oraz wszelkie certyfikaty uzyskiwane przez uczestników.
     Chcąc przygotować naszych przyszłych absolwentów do wkroczenia na rynek pracy organizujemy bezpłatne zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i indywidualne doradztwo zawodowe. Zajęcia z przedsiębiorczości mają uzbroić młodego człowieka w wiedzę przydatną do założenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia te są realizowane w wymiarze 10 godzin. Natomiast spotkania z doradcą zawodowym mają charakter indywidualny. Na każdego uczestnika przeznaczyliśmy godziny doradztwa. Podczas rozmowy z doradcą uczeń ma szansę poznać aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, a także uzyskać pomoc w doborze dalszej ścieżki kariery. W marcu i kwietniu 2009r. udało nam się objąć taką formą wsparcia 101 uczniów klas IV technikum. W 2010r. planujemy przeprowadzić analogiczne działania dla tegorocznych maturzystów. Jak zawsze zapewniamy uczestnikom bezpłatny udział, materiały szkoleniowe i promocyjne.
     Od lat poważny problem stanowiła rozbieżność w poziomie znajomości języka angielskiego wśród uczniów przychodzących do naszej szkoły z gimnazjum. Znaczna część spośród nich nigdy nie uczyła się tego języka, co znacząco utrudniało prowadzenia zajęć anglistom. Dlatego też stworzyliśmy grupę 14 uczniów technikum, którzy we wrześniu i październiku 2009r. uczęszczały na zajęcia „ Język angielski – mogę uczyć się z Wami”. Byli to uczniowie klas pierwszych, a zajęcia w wymiarze 72 godzin miały charakter wyrównawczy i obejmowały podstawową wiedzę z zakresu języka angielskiego. Oczywiście udział w nich był bezpłatny, a uczestnicy mieli zapewnione skrypty ułatwiające naukę języka. Szkolenie zakończyło się egzaminem, którego zdanie było warunkiem koniecznym dalszej nauki w naszej szkole.
     Ostatnie z działań zostało skierowane do wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Są to zajęcia podnoszące świadomość ekologiczną uczniów. Podczas 10 godzin zajęć uczestnicy dowiedzą się jak dbać o środowisko lokalne i w miejscu pracy. Dla lepszego upowszechnienia przekazywanych treści zapewniliśmy każdemu z uczestników skrypt z materiałami dydaktycznymi z tego zakresu.

              

     Całkowita kwota dofinansowania wyniesie 549 647,47 PLN.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych