• Projekt „EduAkcja w technikach”

     

    Program/Działanie

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

    Okres realizacji projektu

    01.01.2017 – 31.12.2019 r.

    Partnerzy:

    Partner Wiodący: Miasto Bydgoszcz

    Partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Powiat Nakielski oraz Powiat Toruński

    Zasięg projektu

    4 jednostki samorządu terytorialnego i prowadzone przez nich technika  kształcące w zawodach rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Toruniu.

    Opis projektu

    Cel

    Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

    Grupa docelowa

    1236 uczniów, 80 nauczycieli kształcenia zawodowego, 6 opiekunów stażystów oraz 12 techników, które znajdują się na terenie tych 4 jednostek samorządu terytorialnego,

    w tym powiat toruński – 154 uczniów i 14 nauczycieli.

    Główne działania

    • dla uczniów: szkolenia specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne służące nabywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, staże zawodowe, wizyty w przedsiębiorstwach/parkach technologicznych,
    • dla nauczycieli: szkolenia doskonalące, studia podyplomowe, staże zawodowe,
    • dla szkół: doposażenie pracowni/warsztatów zawodowych.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych