• *Job shadowing na Węgrzech* w ramach projektu Erasmus+ "Kadra podnosi kompetencje, zyskują słuchacze"

    


  • W dniach 07.06.21 – 11.06.21 grupa nauczycieli Zespołu Szkół, CKU w Gronowie uczących w szkole dla dorosłych wyleciała do Portugalii, aby szkolić się z andragogiki. Celem szkolenia było zapoznanie się z systemami kształcenia niezawodowego dorosłych, poznanie oferty kształcenia dorosłych, bazy dydaktycznej oraz systemu egzaminów zewnętrznych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze skutecznymi metodami pracy oraz motywowania dorosłych słuchaczy do nauki. Zapoznali się także z dobrymi praktykami w nauczaniu dorosłych. Nauczyciele w znaczący sposób podnieśli także swoje kompetencje językowe, ponieważ podczas kursu z andragogiki porozumiewali się w języku angielskim. Rozwinęli także swoje umiejętności cyfrowe zapoznając się z formami ICT w edukacji dorosłych. Wyjazd poprzedziło szkolenie w zakresie porozumiewania się w języku angielskim, a także szkolenie kulturowe dotyczące norm i zachowań w Portugalii. Podczas pobytu w Portugalii nauczyciele odwiedzili Szkołę dla dorosłych w ACICE oraz Escola Secundaria de Rocha Peixoto i obserwowali zajęcia portugalskich nauczycieli. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności pracy w zespole oraz doskonalili umiejętności konwersacji w języku angielskim. W ramach szkolenia kulturowego zwiedzili Viana de Castelo i Ponte de Lima. Nauczyciele złożyli także wizytę w Urzędzie Pracy w Esposende, gdzie dowiedzieli się, jak przebiega współpraca różnych podmiotów na rzecz wspierania edukacji dorosłych.

   Szkolenie nauczycieli przyniosło wiele korzyści w kształceniu dorosłych w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Nauczyciele wdrażają nowe metody w pracy dydaktycznej, wdrażają ICT w kształceniu dorosłych, motywują ich do nauki. Atrakcyjność kształcenia dla dorosłych wzrosła dzięki podniesieniu kompetencji nauczycieli.

    


  • Ośmiu nauczycieli Zespołu Szkół, CKU w Gronowie od 12-16.10.2020 przebywało na kursie metodycznym z andragogiki w portugalskim mieście Póvoa de Varzim. Nauczyciele również odwiedzili szkołę dla dorosłych - Escola Secundária de Rocha Peixoto. Zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły, systemem kształcenia w Portugalii, programami nauczania niezawodowego dorosłych oraz systemem egzaminów zewnętrznych w Portugalii. Po intensywnym szkoleniu zwiedzali okolicę, rozwijali się kulturowo i językowo. Szkolenie odbywało się w ramach projektu Erasmus+ "Kadra podnosi kwalifikacje - zyskują słuchacze".

     


    

  • W dniach 3-5.03.2020 r. kadra pedagogiczna Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie brała udział w mobilność „Job shadowing” - poznawanie pracy na stanowisku przez obserwację, obejmowała ona trzy dni wizyt, od wtorku do czwartku w szkole partnerskiej Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Wyjazd ten był mobilnością w ramach projektu Kadra podnosi kompetencje - zyskują słuchacze, który od lipca 2019 roku realizowany jest w naszej Szkole.

   Na Węgry pojechało 6 nauczycieli, którzy obserwowali swoich kolegów w pracy. Mobilność rozpoczęła się od spotkania z wicedyrektorem szkoły oraz nauczycielami szkoły partnerskiej. Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie została zapoznani z systemem edukacji w obszarze kształcenia niezawodowego dorosłych, systemem edukacji na Węgrzech, poznali także organizację pracy szkoły. Następnie zostali oprowadzeni po budynku, poznając rozkład pomieszczeń, wyposażenie sal lekcyjnych. Następnie nauczyciele towarzyszyli swoim kolegom ze szkoły partnerskiej w pracy. Obserwowali oni lekcje geografii, biologii, matematyki, informatyki oraz języka angielskiego. Zapoznali się z dobrymi praktykami w nauczaniu dorosłych i metodami pracy. Najcenniejsze były rozmowy z nauczycielami szkoły partnerskiej, w których rozwijali swoje umiejętności językowe.

   Nauczycieli mieli również okazję zwiedzić Budapeszt oraz wybrać się nad Balaton. Poznali zatem walory kulturowe oraz przyrodnicze Węgier


    

  •    

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych