• W roku szkolnym 2021/2022 w dniach 01-03.09.2021 r. prowadzimy rekrutację na następujące formy wsparcia:

   • 1

    Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych dla uczniów

    1.1

    Zajęcia pozalekcyjne - Cukiernictwo

    1.2

    Zajęcia pozalekcyjne - Carving

    1.3

    Zajęcia pozalekcyjne - Barman – kelner

    1.4

    Zajęcia pozalekcyjne – Barista

    1.5

    Zajęcia pozalekcyjne – Kuchnia molekularna w praktyce

    1.6

    Zajęcia pozalekcyjne – Profesjonalne posługiwanie się nożem

    1.7

    Zajęcia pozalekcyjne - SLOW FOOD - FAST FOOD – FOODTRUCK

    1.8

    Zajęcia pozalekcyjne - EVENT MENAGER

    1.9

    Zajęcia pozalekcyjne – Skuteczne prowadzenie rozmów telefonicznych

    1.10

    Zajęcia pozalekcyjne - Prawo transportowe dla logistyków

    1.11

    Zajęcia pozalekcyjne - Stylizacja paznokci

    1.12

    Zajęcia pozalekcyjne - Wizaż

    1.13

    Zajęcia pozalekcyjne - Przedłużanie i zagęszczanie rzęs

    1.14

    Zajęcia pozalekcyjne - Masaż

    1.15

    Zajęcia pozalekcyjne – Kurs projektowania 3D z obsługą drukarki 3D

    1.16

    Zajęcia pozalekcyjne – Organizacja i zarządzanie eventami e-sportowymi

    1.17

    Zajęcia pozalekcyjne – Grafika komputerowa

    1.18

    Zajęcia pozalekcyjne – Tworzenie, edycja i montaż filmów video

    1.19

    Zajęcia pozalekcyjne – Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem

    1.20

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – klasa 3bw  + 3Gbw – mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

    1.21

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – klasa 3bw + 3Gcw – kucharz

    1.22

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja TRD.01 Eksploatacja środków transportu drogowego – klasa 3bw + 3Gcw – kierowca mechanik

    1.23

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – klasa 3ta

    1.24

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – klasa 3Ga

    1.25

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja SPL.01  Obsługa magazynów – klasa 3tl

    1.26

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja SPL.01  Obsługa magazynów – klasa 3Gl

    1.27

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – klasa 3th + 3Gh

    1.28

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – klasa 3ti + 3Gi

    1.29

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – klasa 3ti

    1.30

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – klasa  3tj + 3Gj

    1.31

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego –kwalifikacja MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych – klasa 3tp + 3Gp

    1.32

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie – klasa 4ta

    1.33

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – klasa 4th

    1.34

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – klasa 4tj

    1.35

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja AU.32 Organizacja transportu – klasa 4tl

    1.36

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – kwalifikacja MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

    2

    Organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego

    2.1

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język polski

    2.1.1

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język polski – 4ta

    2.1.2

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język polski – 4th

    2.1.3

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język polski – 4tj

    2.1.4

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język polski – 4tl

    2.1.5

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język polski – 4tp

    2.2

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język angielski

    2.2.1

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język angielski – 4ta

    2.2.2

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język angielski – 4th

    2.2.3

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język angielski – 4tj

    2.2.4

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język angielski – 4tl

    2.2.5

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – język angielski  - 4tp

    2.3

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – matematyka

    2.3.1

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – matematyka – 4ta

    2.3.2

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – matematyka – 4th

    2.3.3

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – matematyka – 4tj

    2.3.4

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – matematyka – 4tl

    2.3.5

    Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego – matematyka – 4tp

    3

    Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

    3.1

    Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MAG (135

    3.2

    Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe metoda MMA (111)

    3.3

    Kurs spawania blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych – metoda TIG (141)

    3.4

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Kurs uprawnień energetycznych do 1 kV (z egzaminem SEP)

    3.5

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Kurs sommelierski

    3.6

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień

    - Kurs operatora koparko-ładowarki klasa III

    3.7

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Kurs operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych

    3.8

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych

    3.9

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych

    3.10

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Podstawy naprawy komponentów common rail

    3.11

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Oświetlenie ksenonowe - BOSCH

    3.12

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień -  Automatyczne skrzynie biegów - budowa, diagnostyka i obsługa

    3.13

    Szkolenie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień – Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera KTS

    3.14

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Układy klimatyzacji – zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja

    3.15

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

    3.16

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień - Wstęp do techniki światłowodowej

    3.17

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień -  Transport Drogowy: Konwencja CMR i List Przewozowy

    3.18

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień -   Diagnostyka ciągników rolniczych

    3.19

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień -   Rolnictwo precyzyjne  w praktyce

    3.20

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień -  Obsługa systemu  ISOBUS w rolnictwie

    3.21

    Szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień -   Podstawowe w/z stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego

    5

    Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli ukierunkowanego na doskonalenie metod i form organizacyjnych typ wsparcia 3

    5.1

    Zajęcia radzenia sobie ze stresem

    5.1.1

    Zajęcia radzenia sobie ze stresem – klasa 4ta

    5.1.2

    Zajęcia radzenia sobie ze stresem  – klasa 4th

    5.1.3

    Zajęcia radzenia sobie ze stresem  – klasa 4tj

    5.1.4

    Zajęcia radzenia sobie ze stresem  – klasa 4tl

    5.1.5

    Zajęcia radzenia sobie ze stresem  – klasa 4tp

    5.2

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych.

    5.2.1

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3ta

    5.2.2

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3Ga

    5.2.3

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3th

    5.2.4

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3Gh

    5.2.5

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3tj

    5.2.6

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3Gj

    5.2.7

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3tl

    5.2.8

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3Gl

    5.2.9

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3tp

    5.2.10

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3Gp

    5.2.11

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3ti

    5.2.12

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3Gi

    5.2.13

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3Gbw

    5.2.14

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3Gcw

    5.2.15

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – klasa 3bw

    5.3

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne

    5.3.1

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3ta

    5.3.2

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3Ga

    5.3.3

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3Gi

    5.3.4

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3ti

    5.3.5

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3th

    5.3.6

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3Gh

    5.3.7

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3tj

    5.3.8

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3Gj

    5.3.9

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3tl

    5.3.10

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3Gl

    5.3.11

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3tp

    5.3.12

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3Gp

    5.3.13

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3Gbw

    5.3.14

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3Gcw

    5.3.15

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 3bw

    5.3.16

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 2tl

    5.3.17

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 2th

    5.3.18

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 2ta

    5.3.19

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 2ti

    5.3.20

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 1th

    5.3.21

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 1ta

    5.3.22

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 1tl

    5.3.23

    Zajęcia z kształtowania kompetencji kluczowych – kompetencje matematyczne – 1ti

   • Już wkrótce

    Strona jest w trakcie tworzenia

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych