• Terminy rekrutacji

   • na rok szkolny 2022/2023

    • Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do 26 lipca 2022 r. (wtorek) do godziny 15.00
    • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonaniu przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związaniem z ustaleniem tych okoliczności  27 lipca 2022 r.
    • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 2 sierpnia 2022 r. (wtorek) do godziny 12.00
    • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) do 3 sierpnia 2022 roku (środa).
    • Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 5 sierpnia 2022 roku w (piątek).
    • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) godzina 12:00.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych